Dansk udtale - øvebog

320,00  Incl. VAT
( 256,00  Excl. VAT )

Bogen giver en lettilgængelig indføring i det danske lydsystem.

ISBN: 9788791909023
Availability: Only 5 item(s) left in stock

Øvebogen giver mulighed for målrettet og systematisk træning af sprogets lyde og lydkombinationer. De forskellige lydmæssige fænomener trænes her et ad gangen i særskilte øvelser, og øvebogen er således velegnet, hvor der er behov for god tid til detaljerne.

Bogen er forsynet med tegninger af mundstillinger og indeholder forklaringer på lydenes artikulation. Der gives mange praktiske tips og vink til fejlretning. Bogen giver endvidere enkle og overskuelige oversigter over de enkelte bogstavers udtalemuligheder.

Bogen kan bruges alene, men kan også med fordel anvendes i tilknytning til tekstbogen ´Dansk udtale for begyndere´. (Se omtalen af denne). Disse to bøger supplerer hinanden og kan benyttes i en vekselvirkning, hvor man efter behov bevæger sig fra helhed til del og fra del til helhed - eller omvendt.

There is no reviews yet. Be the first to write us your opinion

Add review: