Sundhedsdansk

410,00  Incl. VAT
( 328,00  Excl. VAT )

Sundhedsdansk er en bog rettet til det stigende antal udenlandske læger og sygeplejersker, der arbejder i det danske sundhedsvæsen.

ISBN: 9788762809277
Availability: Only 1 item(s) left in stock

Bogens første del er en introduktion til det danske sundhedsvæsens opbygning, lovgrundlag og funktion. Anden del er en ordbog, der indenfor hvert enkelt medicinsk speciale, lister relevante ord, begreber og vendinger på hhv. latin, med dansk fagterminologi og med dagligdags patientsprog. Ordbogsdelen støttes af ca. 75 anatomiske tegninger. Bogen er velegnet som lærebog på fagspecifikke danskkurser for sundhedspersonale.

There is no reviews yet. Be the first to write us your opinion

Add review: